Adaptéry
Baterie Aladin
Servis
Soukromé
Fotogalerie
Návody a nápady
Odkazy
Hlavní strana

 

Závada čističky vzduchu Ionic Care®

 

Tyto čističky používám již několik let, nyní se mi u všech vyskytla stejná závada - čistička postupně začala vydávat vrčivý zvuk o síťové frekvenci 50Hz a zároveň se snižovala její účinnost.
Příčinou je vadný hlavní filtrační kondenzátor 100uF/400V.  Po jeho výměně čistička běží jako dříve. Pokud si majitel čističky tohoto vrčení včas nepovšimne, dojde ke zničení hlavního spínacího tranzistoru.
Vzhledem k tomu, že zatím všechny čističky, které jsem opravoval, měly tento kondenzátor vadný, jedná se pravděpodobně o sériovou závadu a lze doporučit případné provedení preventivní výměny filtračního kondenzátoru dříve, než jeho závada způsobí větší škody.

Jako náhradu je možné použít např. tento kondenzátor . Po výměně doporučuji vyfoukat celou čističku stlačeným vzduchem a případně provést i další čištění, pokud to stav přístroje vyžaduje, aby nedocházelo k úniku vysokého napětí z generátoru jinam, než kam patří...

 

[aktualizace 3/23] Při zprovozňování  čističek, u nichž závada kondenzátoru způsobila následně průraz spínacího tranzistoru jsem narazil i na několik přístrojů, jejichž kondenzátor vůbec nebyl nafouklý, přesto ale byl vadný. Jediný dobrý způsob jak ověřit, jestli je kondenzátor v pořádku když není jednoznačně nafouklý, je tedy změřit na něm napětí za provozu, případně změřit jeho kapacitu. Každopádně, pokud je vadný spínací tranzistor, je velká pravděpodobnost, že je vadný i výše zmíněný kondenzátor...

 Řídící pulzy pro spínací tranzistor by měly běžet po zapnutí čističky i pokud je vadný spínací tranzistor vyjmut z desky, je tedy vhodné před osazením nového tranzistoru ověřit osciloskopem, zda pulzy opravdu běží (zkrat tranzistoru mohl poškodit i logiku ovládání - čip HEF 4069 na horní desce a další okolní součástky). Čistička musí být při měření připojena přes oddělovací transformátor !

Tranzistory jsou typu BUP213 (starší model čističky s kontrolními LED diodami, které vystupují z krytu) a H15R1203 u typu, který má diody pod průhledným překrytem. Pokud byl tranzistor vadný, bude zapotřebí vyměnit ještě také pojistku T800mA.

Nabízím provedení takovéto opravy. Více zde

Protože se množí dotazy na výměnu ionizačních drátků, tak shrnu své dosavadní poznatky :
Mělo by jít o wolframové drátky, podle mého měření průměr 0,15mm . Ještě jsem je neměnil, takže nemám zkušenosti. Nějaké drátky jsem sehnal na Ebay, ale ještě jsem je nepoužil a tedy neověřil funkčnost. 

Pokud se rozhodnete pro svépomocnou opravu na základě výše uvedených informací, vězte, že v přístroji se vyskytují životu nebezpečná napětí (a to i hodně dlouhou dobu po vypnutí, klidně i několik dní), opravu by tedy měl provádět jen ten, kdo se v elektrotechnice vyzná a ví, co dělá!
Kondenzátor je polarizovaný, tj. je nutné ho do desky osadit správně - minus pól je značený na desce černě a na kondenzátoru pruhem. V případě přehození polarity budou následky, mírně řečeno, velmi nepříjemné !

 

Ionic Care  a další názvy jsou registrované ochranné známky příslušných výrobců.