Hlavní strana
Aladin RS232
Aladin USB
Aladin Smart
Suunto RS232
Suunto USB
Univerzální USB
Nitek Duo
Objednávka+ceny
Download

 

Sériový RS232 adaptér pro přenos dat z potápěčských počítačů

Aladin®

 

Popis: jedná se o obousměrný interface (umožňuje i případné nastavování funkcí Aladina prostřednictvím originál DOS verze programu Datatalk) konstruovaný pro použití v COM2 - Cannon 25pin. Pro použití na 9pin COM1 je možno použít redukci (k dostání v prodejnách počítačů nebo lze objednat současně s adaptérem). Elektronika je umístěna v krytce konektoru, přívodní kablíky cca 20cm - delší nelze použít s ohledem na možnost rušení -lze ale použít prodloužení mezi PC a adaptérem pomocí běžného prodlužovacího kabelu 25F-25M, případně 9F-25M (k dostání opět v prodejnách počítačů nebo lze objednat současně s adaptérem).Adaptér byl mnohokrát vyzkoušen s Aladinem Pro, Aladinem Air a Aladinem Ultra, se všemi pracuje bez problémů. Adaptér není určen k přenosu dat z počítačů Aladin® SMART.

Adaptér nespolupracuje s originálními programy Datatrak/Datatalk pro Windows !
Lze použít pouze DOS verze těchto programů, nebo např. program
DivedataCZ.

Licenci pro program DiveDataCZ lze zároveň s adaptérem zakoupit za zvýhodněnou 50% cenu !

Adaptér je postaven na základě schemat uveřejněných na internetu http://www.muenster.de/~matthias/Aladin®/indexe.htm .


Použití : konektor zasuňte (nejlépe při vypnutém počítači) do zásuvky COM -25pin Vašeho počítače (máte-li v počítači pouze COM -9pin, použijte redukci). Aladina připojujte k adaptéru až po aktivaci přenosu v přenosovém programu, do té doby nemusí být zásuvka COM ve správném nastavení, a adaptér v takovém případě může způsobit např. nekoordinované přepínání funkcí na Aladinovi, nebo zablokování jeho ovládání. Po provedení přenosu kablíky i adaptér ihned odpojte! 
Nezapomeňte správně nastavit v programu číslo užitého COM portu ! Pokud měníte nastavení čísla COM portu u DOS programu Datatrak/Datatalk, je nutné po provedení změny program ukončit a znovu spustit, jinak změna nebude programem akceptována a přenos dat nebude pracovat !
Vývody adaptéru jsou označeny shodně s originálním adaptérem barvou izolačních bužírek (červená, černá). Všeobecně lze říci, že červený vývod se zasouvá do osamocené zdířky Aladina, před prvním použitím si ale raději ověřte správné zapojení kablíků v uživatelském manuálu. 

Přenos dat : Jsou-li kablíky správně připojeny, aktivujte v programu přenos (u Datatraku a DiveDataCZ klávesou F5). Poté navolte na Aladinovi funkci Logbook a přejděte na prohlížení ponoru číslo 1. V tom okamžiku dojde k přenosu dat. (popsaný postup platí pro Aladina PRO, u jiných verzí se může lišit) 
K přenosu dochází pouze v okamžiku přechodu Aladina do Logbooku, pokud se přenos nepovedl, je třeba celý postup zopakovat ! 
V případě, že je Aladin® v SOS modu, měla by se data vysílat automaticky cca každou minutu. Stačí tedy připojit kablíky, aktivovat v programu přenos a - čekat....

Nastavování Aladina: při nastavování funkcí pomocí programu Datatalk je třeba nejprve stejným postupem jako při načítání ponoru přenést aktuální nastavení z Aladina do počítače, potom taktéž stejným postupem upravené nastavení přenést zpět.

Nějaký problém ? : pokud přenos neběží, zkontrolujte, zda máte správně navolené číslo COM portu v programu Datatrak nebo DiveDataCZ (pokud používáte převodník USB->RS232 pokračujte tudy) , případně, jestli je port funkční. Toto ověření je nejlépe provést pomocí "loopbacku" a testovacího softwaru, to, že v portu normálně funguje jiné zařízení nemusí být nutně zárukou, že port je na 100% v pořádku (fungující zařízení nemusí využívat stejné signály portu jako adaptér). 
V případě, že se po spuštění programu Datatrak /Datatalk objeví chybové hlášení ”Runtime Error 200”, stáhněte si zde  patch program, ktery by problém měl odstranit.


 Pokud používáte USB->RS232 převodník, přečtěte si pozorně následující řádky :

Pro USB převodníky je zapotřebí při prvním zasunutí do počítače nainstalovat ovladače dodané spolu s převodníkem na CD. Po úspěšném nainstalování ovladačů obsadí převodník některý volný COM port v počítači. Nemusí to však být nutně COM1, a to ani v případě, že v počítači jinak žádný COM port není. Jedná-li se např. o notebook, může být některý COM obsazen např. integrovaným modemem. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně říci, na který port se převodník usadí, je zapotřebí zjistit to na každém počítači zvlášť.  

Následující postup zjištění čísla COM portu obsazeného převodníkem, je psán pro WinXP, v ostatních verzích je postup obdobný, s drobnými odchylkami: 
Přes tlačítko START vyhledáte Ovládací panely, v nich pak buď položku Výkon a údržba, nebo přímo System (záleží na konfiguraci Win). Poté, co naleznete ikonu System a poklepete na ni, otevře se okno se záložkami, z nichž jedna bude Hardware. Na ní naleznete tlačítko Správce zařízení, po jeho stisku se otevře další okno, ve kterém budou pod sebou položky jako Diskové jednotky,Grafické adaptéry,Klávesnice atd. Jedna z těchto položek bude Porty (COM a LPT). Tuto složku rozbalíte kliknutím na + vedle položky. Pokud používáte zde nabízený převodník USB-RS232, a jsou správně nainstalovány jeho ovladače, melo by v této položce být něco jako "Komunikační port ATEN COMx". (Pokud tam nic takového není, nejsou ovladače převodníku správně instalovány).
Důležité je to číslo x za COM. V programu pro přenos dat z potápěčského počítače, který používáte, potom musíte nastavit, že přenos bude probíhat z tohoto portu.

Podrobnější popis nastavování naleznete také u USB verze adaptéru, u které je postup téměř shodný.

Pro uživatele DivedataCZ verze 2,rev 6.6.4.11 a nižší :  
Pokud by náhodou číslo x bylo vyšší než 4, nebude možné takovýto port v DDCZ nastavit, protože na výběr je jen port COM1 - COM4. V takovém případě můžete buď ručně změnit záznam v konfiguračním souboru DiveDataCZ.INI, nebo si stáhnout novější verzi.

Pokud se rozhodnete měnit nastavení v souboru Divedata.ini , pak tento soubor otevřte textovým editorem (např.  Poznámkovým blokem - Win). Pokud jste neměnili nastavení při instalaci, bude se soubor nacházet nejspíš v adresáři C:\Program Files\CharlieSoft\DiveDataCZ.  V souboru najdete položku

[TRANSFER]
COM=1

a nahradíte číslo 1 zjištěným číslem x. Nezapomeňte potom takto upravený soubor uložit.

V nové verzi programu Divedata je tato nesnáz již odstraněna, program umožňuje nastavení COM1-COM50.

Aladin®, Nitek,Suunto,Uwatec, Windows a další jsou registrované ochranné známky příslušných výrobců.