Hlavní strana
Aladin RS232
Aladin USB
Aladin Smart
Suunto RS232
Suunto USB
Univerzální USB
Nitek Duo
Objednávka+ceny
Download

 

USB adaptér pro přenos dat z potápěčských počítačů 

SUUNTO

 

Interface pro přenos dat z potápěčských počítačů Suunto (otestováno s počítači Cobra, Vytec, Vytec DS, Vyper, Vyper2, D3, Mosquito, ZOOP )  prostřednictvím USB 1.1/ 2 portu postavený na základě schematu uveřejněného na internetu na adrese http://homepage.hispeed.ch/scubadiver/english.html . 

Adaptér ve verzi USB lze dodat i v provedení pro stahování dat z počítačů SUUNTO Eon a Solution Alfa . Prozatím je odzkoušen přenos s programem SDM ver. 1.6  a počítačem Solution Alfa.

Adaptér má cca 0,8m dlouhý kabel pro připojení do PC. Po nainstalování ovladačů adaptér simuluje RS323 port (COM), takže je použitelný se všemi programy pro zpracování dat z počítačů Suunto, které pracují se sériovými porty, např. originálním program SDM  od verze 1.6 včetně.  Tento program lze stáhnout ve verzi 3.1.0. nebo starší 1.6.  ze stránek Suunto. ( odkaz na stažení jiných verzí lze najít v sekci Ke stažení ) Adaptér nefunguje s programem Suunto DM4 !!

Čeština pro různé verze SDM je ke stažení zde : http://www.sintak.org/sdm (bohužel, aktuálně není k dispozici překlad pro verzi 3.1.0.)

Pokud máte kolegu, který používá počítač Aladin, můžete si pořídit
univerzální adaptér, kterým lze stahovat data jak z počítačů Aladin, tak i Suunto.


Před prvním použitím adaptéru je zapotřebí nainstalovat ovladače adaptéru. Návod na instalaci  a nastavení parametrů přenosu naleznete zde . Před prvním použitím si prosím velmi pečlivě tento návod přečtěte a postupujte v souladu s pokyny.

Použití :
Adaptér zasuňte  do zásuvky USB (používejte stále stejnou USB zásuvku, protože při zasunutí do jiného portu se změní číslo virtuálního COM portu, který adaptér vytváří, a bude nutné změnit nastavení v programu SDM, jinak přenos nebude pracovat)
Spusťte program SDM a ujistěte se, že máte ve volbě v programu  nastaven správný COM port. Vyberte ve volbě TRANSFER odpovídající typ Vašeho Suunta a potvrďte výběr. Zobrazí se okno s tlačítky START TRANSFER a CANCEL.

Aktivujte na Vašem Suuntu přenos. Postup aktivace naleznete v návodu k Suuntu.

Zasuňte konektorovou destičku do Suunta, jak je naznačeno na obrázku. Destičku po dobu přenosu přidržujte palcem seshora a lehce ji tlačte na horním okraji ve směru šipky, aby byl dolní okraj destičky ve spolehlivém dotyku s vývody z počítače.

Máte-li spolehlivě zasunutý konektor, stiskněte v okně programu SDM tlačítko START TRANSFER – přenos dat bude zahájen. Při přenášení dat by měla blikat dioda na adaptéru. Po dokončení přenosu ihned odpojte jak Suunto od adaptéru, tak i adaptér od PC.

Pro vynechání zdlouhavé autodetekce  nepoužívejte k zahájení přenosu dat ikonku počítače se šipkou, ale kliknutím pravým tlačítkem myši do bílého pole v okně Dive Computer vyvolejte okno menu a použijte příkaz Connect. Předpokladem ale je, že máte nastavené správné číslo portu v nastavení Dive Computer Settings - Port number. >>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>


Nějaký problém ? :
pokud přenos neběží, zkontrolujte, zda máte správně navolené číslo COM portu v programu SDM, případně, jestli je použitý USB port funkční. Ujistěte se také že jste nezasunuli adaptér do jiné zásuvky, než ve které jste ho používali doposud.
Zkontrolujte, zda  kontakty na Suuntu nejsou zaoxidovány, zvláště při potápění v moři. Kontakty případně očistěte, nejlépe kartáčkem na zuby. Zkuste znovu zasunout konektorovou destičku a ujistěte se, že má spolehlivý kontakt s vývody ze Suunta. Také zkuste Suunto uvolnit z TR-PC modu a znovu ho do něj uvést.
Konektorovou destičku chraňte proti působení vody, zejména mořské, která by způsobila zaoxidování kontaktů. Pokud k  tomu dojde, můžete očistit spodní část konektorové destičky pomocí gumy na gumování papíru.

Funkčnost adaptéru byla vyzkoušena se Suuntem Vyper, (Vyper2) ,Vytec, Vytec DS, D3 a Mosquito.