Hlavní strana
Aladin RS232
Aladin USB
Aladin Smart
Suunto RS232
Suunto USB
Univerzální USB
Nitek Duo
Objednávka+ceny
Download

 

Aladin® USB adaptér k potápěčským počítačům

 Aladin a Suunto.

 

Popis: Interface pro přenos dat z potápěčských počítačů Aladin a Suunto prostřednictvím USB 1.1/ 2 portu. Adaptér má cca 0,8m dlouhý kabel pro připojení do PC a výměnné konektory umožňující připojení jak počítačů typu Aladin, tak i Suunto.
Po nainstalování ovladačů adaptér simuluje RS323 port (COM), takže je použitelný se všemi windowsovými programy pro zpracování dat z počítačů Aladin a Suunto, které pracují se sériovými porty (např. DiveDataCZ, SDM). 

Adaptér spolupracuje s originálním programem DiveManager  do verze 2.1.5 včetně pro počítače Suunto a např. programem DiveDataCz pro počítače Aladin, pro tyto počítače nelze použít originální program Datatrak.


Odkazy na programy - viz sekce "Ke stažení"
 

Návod na instalaci ovladačů k adaptéru a nastavení parametrů přenosu naleznete zde

.

Použití s počítači Suunto: 

Adaptér zasuňte  do zásuvky USB.
Zvolte správný typ propojovacího kablíku a zasuňte ho do JACK konektoru v adaptéru.
Spusťte program SDM a ujistěte se, že máte ve volbě v programu  nastaven správný COM port. Vyberte ve volbě TRANSFER odpovídající typ Vašeho Suunta a potvrďte výběr. Zobrazí se okno s tlačítky START TRANSFER a CANCEL.

Aktivujte na Vašem Suuntu přenos. Postup aktivace naleznete v návodu k Suuntu.

Zasuňte konektorovou destičku do Suunta, jak je naznačeno na obrázku. Destičku po dobu přenosu přidržujte palcem seshora a lehce ji tlačte na horním okraji ve směru šipky, aby byl dolní okraj destičky ve spolehlivém dotyku s vývody z počítače.

Máte-li spolehlivě zasunutý konektor, stiskněte v okně programu SDM tlačítko START TRANSFER – přenos dat bude zahájen. Při přenášení dat by měla blikat dioda na adaptéru. Po dokončení přenosu ihned odpojte jak Suunto od adaptéru, tak i adaptér od PC.

Nějaký problém ? : pokud přenos neběží, zkontrolujte, zda máte správně navolené číslo COM portu v programu SDM, případně, jestli je použitý USB port funkční. Ujistěte se také že jste nezasunuli adaptér do jiné zásuvky, než ve které jste ho používali doposud.
Zkontrolujte, zda  kontakty na Suuntu nejsou zaoxidovány, zvláště při potápění v moři. Kontakty případně očistěte, nejlépe kartáčkem na zuby. Zkuste znovu zasunout konektorovou destičku a ujistěte se, že má spolehlivý kontakt s vývody ze Suunta.
Konektorovou destičku chraňte proti působení vody, zejména mořské, která by způsobila zaoxidování měděné folie. Pokud k  tomu dojde, můžete očistit spodní část konektorové destičky pomocí gumy na gumování papíru.

Funkčnost adaptéru byla vyzkoušena se Suuntem Vyper,Vytec,D3 a Mosquito. Adaptér zatím nespolupracuje s novější řadou Suunto Vyper2, Cobra2 atd

 

Použití s počítači Aladin : 

Adaptér zasuňte  do zásuvky USB.
Zvolte správný typ propojovacího kablíku a zasuňte ho do JACK konektoru v adaptéru. 
Aladina připojujte k adaptéru až po zasunutí adaptéru do USB zásuvky, jinak může  adaptér  způsobit např. nekoordinované přepínání funkcí na Aladinovi, nebo zablokování možnosti ovládání. Po provedení přenosu kablíky i adaptér ihned odpojte! 
Nezapomeňte správně nastavit v programu číslo užitého COM portu ! 
Vývody adaptéru jsou označeny shodně s originálním adaptérem barvou izolačních bužírek (červená, černá). Všeobecně lze říci, že červený vývod se zasouvá do osamocené zdířky Aladina, před prvním použitím si ale raději ověřte správné zapojení kablíků v uživatelském manuálu. 

Přenos dat : Jsou-li kablíky správně připojeny, aktivujte v programu přenos (u  DiveDataCZ klávesou F5). Poté navolte na Aladinovi funkci Logbook a přejděte na prohlížení ponoru číslo 1. V tom okamžiku dojde k přenosu dat. (popsaný postup platí pro Aladina PRO, u jiných verzí se může lišit) 
K přenosu dochází pouze v okamžiku přechodu Aladina do Logbooku, pokud se přenos nepovedl, je třeba celý postup zopakovat ! 
V případě, že je Aladin v SOS modu, měla by se data vysílat automaticky cca každou minutu. Stačí tedy připojit kablíky, aktivovat v programu přenos a - čekat....


Nějaký problém ? : pokud přenos neběží, zkontrolujte, zda máte správně navolené číslo COM portu v programu, případně  jestli je  USB port funkční. Na adaptéru se může ihned po připojení kontaktů Aladina rozsvítit dioda.

Funkčnost adaptéru byla ověřena s počítači Aladin Pro, Aladin Air ,Aladin Air X, Aladin Air Z....

Pro uživatele DivedataCZ verze 2,rev 6.6.4.11 a nižší :  
Pokud by náhodou číslo x bylo vyšší než 4, nebude možné takovýto port v DDCZ nastavit, protože na výběr je jen port COM1 - COM4. V takovém případě můžete buď ručně změnit záznam v konfiguračním souboru DiveDataCZ.INI, nebo si stáhnout novější verzi.

Pokud se rozhodnete měnit nastavení v souboru Divedata.ini , pak tento soubor otevřte textovým editorem (např.  Poznámkovým blokem - Win). Pokud jste neměnili nastavení při instalaci, bude se soubor nacházet nejspíš v adresáři C:\Program Files\CharlieSoft\DiveDataCZ.  V souboru najdete položku

[TRANSFER]
COM=1

a nahradíte číslo 1 zjištěným číslem x. Nezapomeňte potom takto upravený soubor uložit.

V nové verzi programu Divedata je tato nesnáz již odstraněna, program umožňuje nastavení COM1-COM50.

Aladin®, Nitek,Suunto,Uwatec, Windows a další jsou registrované ochranné známky příslušných výrobců.