Hlavní strana
Aladin RS232
Aladin USB
Aladin Smart
Suunto RS232
Suunto USB
Univerzální USB
Nitek Duo
Objednávka+ceny
Download

 

USB adaptér pro přenos dat z potápěčských počítačů 

Aladin®


Popis: Interface pro přenos dat z potápěčských počítačů Aladin® (verze Aladin® PRO, Air, Air Z, Aladin® Ultra atd , vyjma modelů SMART) prostřednictvím USB 1.1/ 2 portu.. Adaptér je postaven na základě schemat uveřejněných na internetu  http://homepage.hispeed.ch/scubadiver/english.html ..
Adaptér má cca 0,8m dlouhý kabel pro připojení do PC. Po nainstalování ovladačů adaptér simuluje RS232 port (COM), takže je použitelný se všemi Windowsovými programy pro zpracování dat z počítačů Aladin®, které pracují se sériovými porty (např. program DiveDataCZ ). Program DiveDataCZ lze zároveň s adaptérem zakoupit za zvýhodněnou 50% cenu !
 

Adaptér nespolupracuje s originálními programy Datatrak/Datatalk. 
Lze použít např. program
DivedataCZ
.
 

Pokud máte kolegu, který používá počítač Suunto, můžete si pořídit univerzální adaptér, kterým lze stahovat data jak z počítačů Aladin®, tak i Suunto.
 


Před prvním použitím adaptéru je zapotřebí nainstalovat ovladače adaptéru. Podrobný návod na instalaci a nastavení parametrů přenosu naleznete zde. Před prvním použitím si prosím velmi pečlivě tento návod přečtěte a postupujte v souladu s pokyny.

Použití :  Adaptér zasuňte  do zásuvky USB (používejte stále stejnou USB zásuvku, protože při zasunutí do jiného portu se změní číslo virtuálního COM portu, který adaptér vytváří, a bude nutné změnit nastavení ve Vámi používaném programu,  jinak přenos nebude pracovat)
Spusťte program a ujistěte se, že máte ve volbě v programu  nastaven správný COM port. 
Aladina připojujte k adaptéru až po zasunutí adaptéru do USB zásuvky, jinak může  adaptér  způsobit např. nekoordinované přepínání funkcí na Aladinovi, nebo zablokování možnosti ovládání. Po provedení přenosu kablíky i adaptér ihned odpojte! 

Vývody adaptéru jsou označeny shodně s originálním adaptérem barvou izolačních bužírek (červená, černá). Všeobecně lze říci, že červený vývod se zasouvá do osamocené zdířky Aladina, před prvním použitím si ale raději ověřte správné zapojení kablíků v uživatelském manuálu. 

Přenos dat : Jsou-li kablíky správně připojeny, aktivujte v programu přenos (u DiveDataCZ klávesou F5). Poté navolte na Aladinovi funkci Logbook a přejděte na prohlížení ponoru číslo 1. V tom okamžiku dojde k přenosu dat. (popsaný postup platí pro Aladina PRO, u jiných verzí se může lišit) 
K přenosu dochází pouze v okamžiku přechodu Aladina do Logbooku, pokud se přenos nepovedl, je třeba celý postup zopakovat ! 
V případě, že je Aladin® v SOS modu, měla by se data vysílat automaticky cca každou minutu. Stačí tedy připojit kablíky, aktivovat v programu přenos a - čekat....

Nějaký problém ? : pokud přenos neběží, zkontrolujte, zda máte správně navolené číslo COM portu v programu, případně  jestli je  USB port funkční. Na adaptéru se může ihned po připojení kontaktů Aladina rozsvítit dioda.

Funkčnost adaptéru byla ověřena s počítači Aladin® Pro a Aladin® Air a Aladin® Air Z

Pro uživatele DivedataCZ verze 2,rev 6.6.4.11 a nižší :  
Pokud by náhodou číslo x bylo vyšší než 4, nebude možné takovýto port v DDCZ nastavit, protože na výběr je jen port COM1 - COM4. V takovém případě můžete buď ručně změnit záznam v konfiguračním souboru DiveDataCZ.INI, nebo si stáhnout novější verzi.

Pokud se rozhodnete měnit nastavení v souboru Divedata.ini , pak tento soubor otevřte textovým editorem (např.  Poznámkovým blokem - Win). Pokud jste neměnili nastavení při instalaci, bude se soubor nacházet nejspíš v adresáři C:\Program Files\CharlieSoft\DiveDataCZ.  V souboru najdete položku

[TRANSFER]
COM=1

a nahradíte číslo 1 zjištěným číslem x. Nezapomeňte potom takto upravený soubor uložit.

V nové verzi programu Divedata je tato nesnáz již odstraněna, program umožňuje nastavení COM1-COM50.

Aladin®, Nitek,Suunto,Uwatec, Windows a další jsou registrované ochranné známky příslušných výrobců.