Hlavní strana
Aladin RS232
Aladin USB
Aladin Smart
Suunto RS232
Suunto USB
Univerzální USB
Nitek Duo
Objednávka+ceny
Download

 

Sériový RS232 adaptér pro přenos dat z potápěčských počítačů

SUUNTO

Popis: Interface pro přenos dat z potápěčských počítačů Suunto Cobra, Vytec, Vyper, D3 a Mosquito. Interface je  konstruován pro použití v portu COM2 - Cannon 25pin. Pro použití v 9pin COM1 je možno použít redukci (k dostání v prodejnách počítačů nebo lze objednat současně s adaptérem).
Adaptér je postaven podle schematu z Internetu ( http://www.geocities.com/scubadiver_roli ).  Elektronika je umístěna v krytce konektoru, přívodní kablíky cca 20cm - delší nelze použít s ohledem na možnost rušení -lze ale použít prodloužení mezi PC a adaptérem pomocí běžného prodlužovacího kabelu 25F-25M, případně 9F-25M (k dostání opět v prodejnách počítačů nebo lze objednat současně s adaptérem).

Adaptér spolupracuje s originálním programem SDM. Program lze stáhnout ve verzi 3.1.0. nebo starší 1.6.  ze stránek Suunto. Adaptér nefunguje s programem Suunto DM4 !!
Čeština pro různé verze SDM je ke stažení zde : http://www.sintak.org/sdm (bohužel, aktuálně není k dispozici překlad pro verzi 3.1.0.)

Návod k použití:

Adaptér zasuňte (nejlépe při vypnutém počítači) do zásuvky COM -25pin Vašeho počítače (máte-li v počítači pouze COM -9pin, použijte redukci). Spusťte program SDM a ujistěte se, že máte ve volbě TRANSFER-PC INTERFACE SETUP nastaven správný COM port. Vyberte ve volbě TRANSFER odpovídající typ Vašeho Suunta a potvrďte výběr. Zobrazí se okno s tlačítky START TRANSFER a CANCEL.

Aktivujte na Vašem Suuntu přenos. Postup aktivace naleznete v návodu k Suuntu.

Zasuňte konektorovou destičku do Suunta, jak je naznačeno na obrázku. Destičku po dobu přenosu přidržujte palcem seshora a lehce ji tlačte na horním okraji ve směru šipky, aby byl dolní okraj destičky ve spolehlivém dotyku s vývody z počítače.

Máte-li spolehlivě zasunutý konektor, stiskněte v okně programu SDM tlačítko START TRANSFER – přenos dat bude zahájen. Po dokončení přenosu ihned odpojte jak Suunto od adaptéru, tak i adaptér od PC.

Pro vynechání autodetekce nepoužívejte k zahájení přenosu dat ikonku počítače se šipkou, ale kliknutím pravým tlačítkem myši do bílého pole v okně Dive Computer vyvolejte okno menu a použijte příkaz Connect s výběrem typu Suunta. Předpokladem ale je, že máte nastavené správné číslo portu v nastavení Dive Computer Settings - Port number. >>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>

Nějaký problém ? : pokud přenos neběží, zkontrolujte, zda máte správně navolené číslo COM portu v programu SDM, případně, jestli je port funkční. Používáte-li USB převodník, přečtěte si prosím toto)Toto ověření je nejlépe provést pomocí "loopbacku" a testovacího softwaru, to, že v portu normálně funguje jiné zařízení nemusí být nutně zárukou, že port je na 100% v pořádku (zařízení nemusí využívat všechny signály portu).
Ujistěte se také, že kontakty na Suuntu nejsou zaoxidovány, zvláště při potápění v moři. Kontakty případně očistěte, nejlépe kartáčkem na zuby.
Zkuste znovu zasunout konektorovou destičku a ujistěte se, že má spolehlivý kontakt s vývody ze Suunta.

Konektorovou destičku chraňte proti působení vody, zejména mořské, která by způsobila zaoxidování kontaktů. Pokud k tomu dojde, můžete očistit měděnou vrstvu pomocí gumy na gumování papíru.

Funkčnost adaptéru byla vyzkoušena se Suuntem Vyper,Vytec, D3 a Mosquito.
Adaptér nelze použít pro počítače novější generace, např. Vyper2, Cobra2 atd.

 Pokud používáte USB->RS232 převodník, přečtěte si pozorně následující řádky :

Pro USB převodníky je zapotřebí při prvním zasunutí do počítače nainstalovat ovladače dodané spolu s převodníkem na CD. Po úspěšném nainstalování ovladačů obsadí převodník některý volný COM port v počítači. Nemusí to však být nutně COM1, a to ani v případě, že v počítači jinak žádný COM port není. Jedná-li se např. o notebook, může být některý COM obsazen např. integrovaným modemem. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně říci, na který port se převodník usadí, je zapotřebí zjistit to na každém počítači zvlášť.  

Následující postup zjištění čísla COM portu obsazeného převodníkem, je psán pro WinXP, v ostatních verzích je postup obdobný, s drobnými odchylkami: 
Přes tlačítko START vyhledáte Ovládací panely, v nich pak buď položku Výkon a údržba, nebo přímo System (záleží na konfiguraci Win). Poté, co naleznete ikonu System a poklepete na ni, otevře se okno se záložkami, z nichž jedna bude Hardware. Na ní naleznete tlačítko Správce zařízení, po jeho stisku se otevře další okno, ve kterém budou pod sebou položky jako Diskové jednotky,Grafické adaptéry,Klávesnice atd. Jedna z těchto položek bude Porty (COM a LPT). Tuto složku rozbalíte kliknutím na + vedle položky. Pokud používáte zde nabízený převodník USB-RS232, a jsou správně nainstalovány jeho ovladače, melo by v této položce být něco jako "Komunikační port ATEN COMx". (Pokud tam nic takového není, nejsou ovladače převodníku správně instalovány).
Důležité je to číslo x za COM. V programu pro přenos dat z potápěčského počítače, který používáte, potom musíte nastavit, že přenos bude probíhat z tohoto portu.

Podrobnější popis nastavování naleznete také u USB verze adaptéru, u které je postup téměř shodný.