Hlavní strana
Aladin Air
Aladin AirX
Aladin AirZ
Aladin PRO
Aladin PRO ULTRA
Digital
Digitální kompas
Restart Aladinů
Suunto Gekko
Video návody

Tlaková sonda pro Aladin Air X a Air Z - amatérská výměna baterie
 

Sonda se rozebírá docela dobře.
Černý plastový kryt drží tři samořezné šroubky na šroubovák Torx. Díry v hlavách šroubků jsou z továrny zaplněny nějakým tmelem, poměrně dobře se dá dostat ven tak, že se doprostřed tmelové kapky navrtá dírka a nějakým špičatým nástrojem se pak dá tmel vyšťourat.

Jako všechna zde zatím popsaná zařízení, i sonda
je vyplněna olejem !

Po odšroubování všech tří šroubků je zapotřebí opatrně stáhnout plastový kryt. Opatrně proto, aby nedošlo k poškození elektroniky, hlavně přívodů k tlakovému sensoru a vysílací cívce (ty jsou opravdu tenounké), a také aby olej nevystříknul. Pracujte v gumových rukavicích !

Baterie v sondě je menší než v Aladinech, označení má SL-761 XVML, je velikosti 2/3 AA (3,6V 1,5Ah) a něco podobného se dá sehnat tady pod označením SL-761PT.

Před vyndaváním baterie je nutné opatrně sejmout vysílací cívku (je nasazena na desce plošného spoje) a zajistit ji tak, aby nedošlo k utržení tenkých přívodů. K vyndání staré baterie je zapotřebí opatrnosti, nejlépe se to dělá dobrou odsávačkou, ale jde to i tak, že se štípacími kleštičkami odštípnou oba vývody na straně (-) kontaktu a po ohřátí pájkou se pomocí pinzetky vytáhnou zbytky vývodů z desky. (+) vývod je nutné ohřát pájkou a vytáhnout i s baterií, odsávačkou se k němu dostat nedá.

Pokud chcete baterii měnit preventivně, ještě než odejde (což důrazně doporučuji, protože se vyhnete problematické resetovací proceduře - viz níže) je asi jednodušší použít metodu výměny baterie "pod napětím" s pomocí zálohovací baterie.
Připojení zálohovacího napětí je naznačeno na obrázcích. Červený kablík na obrázku vlevo je "+" . K zálohování jsem použil osvědčenou baterii CR2032 a diodu BAT85... Při použití tohoto postupu je nutné dávat velký pozor na případný zkrat !

POZOR : podle posledních poznatků nejspíš existuje několik variant sondy, přičemž některé varianty se po výměně baterie již nerozeběhnou a vyžadují reset. Různými pokusy jsem zjistil, že lze reset pravděpodobně provést následujícím postupem:

  • Baterii po osazení do desky na VELMI KRÁTKÝ OKAMŽIK zkratujte

  • Připravte Aladina ke spárováni se sondou (viz návod, strana 31

  • Sondu připojte k 1st. a natlakujte

  • Zjistětem jestli sonda začala vysílat párovací signál (objeví se nápis PAIR na displeji Aladina)

  • Pokud se na displeji počítače objeví po natlakování sondy
    nápis PAIR, je vyhráno a sonda funguje.Pokud se spárování nezdaří, postup opakujte.

  • Pokud se párování nekoná, nezbývá, než zkusit NEJISTÝ POSTUP : Několikrát opakovaně spojte asi na 10s "-" pól baterie a hranatý vývod pomocí odporu cca 10 kOhm.(na obrázku vlevo je hranatý resetovací vývod vlevo dole, při kliknutí se obrázek zvětší a bude vidět označení vývodu).

Poslední bod opravdu nemohu moc doporučit, občas funguje, a když už je baterie v sondě stejně mrtvá, dá se to zkusit, nicméně podle pokusů může další resetování prováděné poté, co již sonda naběhla, mít za následek ztrátu kalibrace a případně i zablokování sondy. Důrazně proto doporučuji používat v případě, že se sonda sama neprobudí, při oživování sondy osciloskop a sledovat, zda již sonda neprocitla a nezačala vysílat !

Kde sehnat náhradní olej na případné doplnění zjistíte tady.
Rozhodně nepoužívejte nic nevyzkoušeného (už vůbec ne glycerín, je elektricky vodivý a mísitelný s vodou !), olej musí být dokonale nevodivý a neagresivní k součástkám !

Celá operace  je  trochu piplačka, protože prostoru na práci je málo, otvory pro nožičky baterie jsou těsné, a musí se dávat velký pozor na utržení vývodů vysílací cívky, ale když se netřesou ruce, dá se pracovat i pistolovou pájkou..

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :
všechny zde uvedené informace jsou BEZ ZÁRUKY a pokud se rozhodnete je nějak využít, učiníte tak zcela na vlastní nebezpečí. Pokud si například zničíte Aladina, nebo se utopíte proto, že vám po výměně baterie Aladin přestane fungovat uprostřed ponoru, tak za mnou nechoďte, je to ZCELA VÁŠ PROBLÉM !!!


Pokud s tímto nesouhlasíte, zapomeňte, co jste tu přečetli a nechte si baterii vyměnit v servisu.

Informace zde uveřejněné není dovoleno využít pro vlastní komerční účely !

 
Windows, Uwatec Aladin, Suunto, Nitek a další  jsou ochranné známky a autorská práva, která jsou majetkem svých příslušných vlastníků.
Windows, Uwatec Aladin, Suunto, Nitek and other  trademarks are owned by their respective companies or organizations