Hlavní strana
Aladin Air
Aladin AirX
Aladin AirZ
Aladin PRO
Aladin PRO ULTRA
Digital
Digitální kompas
Restart Aladinů
Suunto Gekko
Video návody

Varování

 

Pokud se rozhodnete využít mé nabídky, vězte, že nejsem autorizovaný servis ! Některé údaje nemusí být proto po výměně baterie nastaveny tak, jak by to udělal výrobce - např.  po výměně baterie obvykle počítač obsahuje všechny údaje o předcházejících ponorech (ve vyjímečných případech u počítačů,  které ukončily svou činnost tím, že začaly tikat, může dojít k narušení, případně úplnému smazání seznamu ponorů),každopádně ale vždy při výměně baterie dojde k narušení údaje interního časovače, čímž se změní údaje o datu a času všech ponorů uložených v paměti.
Velmi pravděpodobně nebudou narušeny samotné údaje o ponorech (hloubka, doba atd.), ponory se ale po stažení uloží do PC s nesprávným datem a časem, takže pokud si následně stáhnete data, může dojít ke zmatku v logbooku, který máte uložen v osobním počítači/notebooku. Není proto dobré  pokoušet se po provedené výměně baterie stáhnout do PC data ponorů bez předchozí zálohy logbooku.

V rámci výměny je počítač vždy podroben tlakové zkoušce – simulovanému ponoru - do hloubky >10m, tento a všechny další novější ponory by měly mít po stažení do PC již správné datum.

Podle tohoto varování je možné, že by počítač mohl po výměně zobrazovat nekorektně údaje o nadmořské výšce (takové ty kopečky:-) . Na ověření této možnosti se pracuje.

Při jiné příležitosti jsem ale pozoroval, že došlo ke stejnému roznastavení časového údaje i v případě použití funkce WakeUp , která je součástí originálního programu DataTalk, na Aladina, který se zasekl při pokusu o změnu nastavení prostřednictvím tohoto programu. Došlo také k vynulování údaje o stavu baterie (po WakeUpu ukazoval 99%)
 

----------------------------------------

 

Zde se můžete podívat, jaký byl při testu rozdíl v předepsané dekompresi u Aladina s originál baterií a u dalších dvou, u kterých jsem provedl výměnu baterie. Test byl proveden s modely PRO a Air. Aladin® PRO byl bez předchozího zásahu, originál, použit jako referenční (vlevo). Oba Aladiny Air byly po výměně baterie (vprostřed a vpravo).
Byl proveden opakovaný simulovaný ponor, grafy zobrazují stav po druhém z ponorů. Na tomto obrázku je zachycen stav vysycování po prvním zkušebním simulovaném ponoru :

Jak je vidět, po prvním ponoru se celková doba úplného vysycení lišila od originálu max. o 3 minuty (tedy cca o 0,3%), dekomprese po druhém ponoru byla ve všech případech shodná - 30m/3m . (obrázky s grafy se po kliknutí zvětší, údaj o předepsané dekompresi je vlevo nahoře).

První ponor byl 88min s hloubkou cca 15m, povrchový interval 7h20min, druhý ponor je vidět na grafech.

 

 

 
Windows, Uwatec Aladin, Suunto, Nitek a další  jsou ochranné známky a autorská práva, která jsou majetkem svých příslušných vlastníků.
Windows, Uwatec Aladin, Suunto, Nitek and other  trademarks are owned by their respective companies or organizations